გარემოსდაცვითი ეკოლოგიური ასოციაცია „დეა“

ორგანიზაციის შესახებ

ორგანიზაციის მისია/მიზანი-  ჰუმანიტარული და ეთნოკულტურული    გარემოს  დაცვა, სამოქალაქო განათლების  გზით ეკოლოგიური  ცოდნისა  და ცნობიერების  ამაღლება ფართო მასებში,  ეკოსაგანმანათლებლო  ცენტრის  შექმნა  მოზარდებისთვის, რეგიონალური  განვითარების  პროგრამებში  მონაწილეობის  გზით საზოგადოების ეკოლოგიური და დემოგრაფიული  ფასეულობების გავრცელება, ეკონომიკური  და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა.ეკოტურიზმისა და ბიოფერმერული მეურნეობების  განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.ადამიანის უფლებებისა  და  გენდერული თანასწორობის  დაცვა.

საქმიანობის გეოგრაფია /არეალი-  სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, სენაკის მუნიციპალიტეტი

რეგისტრაციის თარიღი -8 ივნისი.2004 წ

საქმიანობის სფერო: გარემოს დაცვა,სამოქალაქო განათლება,ადვოკატირება

ბენეფიციარები:ახალგაზრდები,საჯარო მოხელეები,ფერმერები,კანონთან კონფლიქტში  მყოფი პირები.

პარტნიორები და დონორები- სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.(ადგილობრივ დონეზე),სხვადასხვა წლებში:UNDP ,PIN,WORLD WISION,ევროკავშირი საქართველოსთვის.

პროექტები

 • 1.“მწვანე ყუთი- მყარი ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების ( სეპარირება-რეციკლირება) დანერგვისა და პოპულარიზაციისათვის სენაკის მუნიციპლაიტეტში-UNDP

  2.მარტვილის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების კლიმატის ცვლილებისა და ადაპტაციისათვის ენერგოეფექტურობის პოპულარიზაციის გზით“-wecf,ევროკავშირი საქართველოსთვის

  3.“სპორტი ყველასთვის“-ორბელიანი საქართველო

  4.“ახალგაზრდები უკთესი განათლებისთვის „-World Vision

  5.“ფორუმ თეატრი გენდერული თანასწორობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციაზე „-sida

  6.’მომავალი ბარიერების გარეშე“- პროექტი განხორციელდა პროექტის “ტრენინგებისა და დასაქმების ინიცირების ხელშეწყობა მართლმსაჯულების სექტორში” (TESI) ფარგლებში ევროკავშირის მხარდაჭერით და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და DVV International-თან პარტნიორობით.

  7.’ადამიანის უფლებები დოკუმენტური ფილმებით“-PIN

  1. „სამოქალაქო განათლება სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის წყლის,სანიტარიისა და ქალთა უფლებების შესახებ“- „ქალთა ფონდი საქართველოში“,wecf
  2. სურსათის და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა”- საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელობით ახორციელებს კონსორციუმი, რომლის წევრები არიან სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა), ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია (EDA) და ასოციაცია “ათინათი”.
  3. „ნარჩენების მდგრადი მართვა სუფთა გარემოსთვის“ ხორციელდება ქალთა ფონდი საქართველოში მხარდაჭერით.
  4. „სპორტი ყველასთვის“ ახორციელებს „დეას“ მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი „ახალგაზრდები ცვლილებებისთვის“
  5. „დაიმეგობრე წიგნი“ ახორციელებს „დეას“ მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი „მწიგნობარი“.

სიახლეები

კონტაქტი

ქ.სენაკი, სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე, შ.რუსთაველის 2 ჩიხი #4

ტელეფონი: 598 28 95 95

ელ-ფოსტა: associationdea@yahoo.com